Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

 

Amely felvételre került a Fokél Szabad Stílusú Kézifegyver Sport Egyesület 2009. szeptember 26-án 14 órakor tartott alapító közgyűlésén.

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint

 

1.      A jelenlévők egyhangú szavazással megválasztják az alakuló ülés

 

            levezető elnökének :            Gonda Gábor

jegyzőkönyv vezetőnek:       Stribik Mariann

jegyzőkönyv hitelesítőknek:   André László

                                               Zsupán Zsolt

 

                                                           1/2009. 09. 26. sz. határozat

 

2.      A levezető elnök tájékoztatta a megjelenteket a napirendi pontokról:

 

1.      Egyesület megalakulási szándékának kimondása

2.      Az egyesület alapszabályának elfogadása

3.      Az egyesület Elnökségének megválasztása

4.      A tagdíj mértékének meghatározása

5.      Egyebek

 

A jelenlévők a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

 

                                                           2/2009. 09. 26. sz. határozat

 

3.      A jelenlevők 17 igen mellett kifejezik azt a szándékukat, hogy jelen gyűlésen megalapítják a Fokél Szabad Stílusú Kézifegyver Sport Egyesület.

                                                          

3/2009. 09. 26. sz. határozat

 

4.      A tagok az alábbi módosításokkal egyhangúan elfogadják az egyesület alapszabályát:

 

1. pont A tagok 17 igen szavazattal a Fokél Szabad Stílusú Kézifegyver Sport Egyesület megnevezést választották az egyesület nevének.

Az Egyesület székhelye: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor Út 7 V / 31 a tagok egyhangúan elfogadták.

 

2. pont a tagok 15 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett megszavazták, hogy az      egyesület tagjának az alapszabály rendelkezéseinek súlyos megszegése miatt történő kizárását a szervezeti és működési szabályzatban határozzák meg.

 

3. pont a tagok 16 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett megszavazták, hogy a pártoló tag nem választható tisztségviselőnek.

 

4. pont a tagok egyhangúan megszavazták, hogy a közgyűlésen a közgyűlést levezető elnök szavazata dönt szavazata egyenlőség esetén.

 

5. pont a tagok 14 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett megszavazták, hogy az elnökség 3 főből álljon.

 

6. pont a tagok egyhangúan megszavazzák, hogy mind a Közgyűlés mind az Elnökség minden döntését jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

7. pontként került elfogadásra 15 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett, hogy az Egyesület hivatalos nyelve a magyar.

 

                                                           4/2009. 09. 26. sz. határozat

 

5.      A levezető elnök javaslatot tesz az elnökség megválasztására. A közgyűlés titkos szavazása alapján az elnökség megválasztott tagjai:

 

Gonda Gábor             Elnök,

Stribik Mariann         Titkár,

André László             Alelnöknek,

 

 A megválasztott tisztségviselők elnökségi taggá történő megválasztásukat  elfogadták

 

                                                           5/2009. 09. 26. sz. határozat

 

6.      Az Egyesület Elnöke javaslatot tesz a 2010. évi tagdíjak meghatározására, valamint arra, hogy az Egyesület tagjai a 2009. évre vonatkozó tagdíj fizetés alól mentesüljenek.

           - magánszemély                             2.000Ft/év

           - jogi személy                             300.000Ft/év

     A tagdíjat évente a tárgyév január 31-ig kell befizetni az Egyesület pénztárába, ill.   

számlájára.

A tagok az Elnök 2010. évi tagdíjakra vonatkozó javaslatát egyhangúan elfogadták.

 

                                                           6/2009. 09. 26. sz. határozat

 

7.      A tagok egyhangúan meghatalmazzák az Elnökséget az Egyesület Szervezeti és működési szabályzatának elkészítésére.

 

                                                          

Budapest, 2009. szeptember 26

 

 

 

…………………………………               …………………………………..

jegyzőkönyv vezető                          levezető elnök

 

 

………………………………….              ………………………………….

jegyzőkönyv hitelesítő                                jegyzőkönyv hitelesítő